Wykonujemy rozbiórki wszelkiego typu budynków. W zakres naszych kompetencji wchodzi niezbędny nadzór budowlany oraz użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego. Zapewniamy wywóz gruzu, drewna oraz innych materiałów powstałych przy rozbiórkach. Dokonujemy zasypywania wykopu po fundamentach, nawożenia ziemi jak również profilowanie terenu.