Dysponując własnym sprzętem budowlanym oferujemy szeroki zakres robót ziemnych:

  • wykonujemy wykopy pod fundamenty budynków oraz zasypywanie i zagęszczanie ław fundamentowych,
  • kompleksowe przyłącza kanalizacyjne, wykopy pod wodę, gaz, telefon,
  • odwodnienia terenów, drenaże wokół budynku oraz odprowadzanie wód gruntowych,
  • prace melioracyjne, wykonywanie rowów melioracyjnych, regulacja koryta rzeki, odmulanie,
  • wykonywanie, odmulanie oraz profilowanie stawów i oczek wodnych,
  • wiercenie otworów pod słupki, krzewy itp.
  • zimowe utrzymanie porządków.